HOME
List Your Business
CallUpContact - The Next Best Online Phonebook & Directory
Help customers find you  


Events happening near by Hayes Terrace Wild Mill Newcastle Wales United Kingdommonthly on the 10th and 23rd until September 10, 2018

SAP HCI Online Training | VirtualNuggets


SAP’s HANA Cloud-based integration platform, is developed to assist organizations to progress using cloud-based solutions, this package provides cloud scenarios for performing different integration works. SAP Cloud Platform Integration technology assists the developers to speedily generate a packaged integration offering of content and adapters to effortlessly bond a cloud application to another cloud or on-premise solution. Planning to change career to SAP HCI, VirtualNuggets is the best institute in the market which is providing SAP HCI Online Training. This training is provided by real time certified working experts. And along with online training, the participant can choose any of one of the training method according to their convince, the support for either will be same. We provide 24/7 support on both weekdays and weekends, training materials, installation support, FAQ's. For detail and queries mail us at info(at)virtualnuggets(dot)com and visit our website : http://www.virtualnuggets.com/sap-hana-cloud-integration-online-training.html Blogger : https://bestsaphcionlinetraining.blogspot.com

Venue:
Engage Training
1C Morien House, Bridgend Business Centre Bridgend

When:
Fri, 23 Feb 2018 12.00am -
Mon, 26 Mar 2018 1.00am


David Baddiel - My Family: Not the SitcomVenue:
Grand Pavilion
Esplanade Bridgend

When:
Fri, 25 May 2018 7.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Adnodd Diogelwch Ar-lein 360 Degree Safe Cymru - EAS - Sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg


Dim ond ar gyfer ysgolion yn rhanbarth EAS sydd wedi cael gwahoddiad mae'r digwyddiad hwn, lle cewch gyfle i ddysgu mwy am 360 degree safe Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Grid y De Orllewin ar gyfer Dysgu, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Ers 2014, mae 360 degree safe Cymru wedi bod ar gael i bob ysgol yng Nghymru, a hwn yw'r unig adnodd dwyieithog ar gyfer archwilio eich diogelwch eich hun ar-lein. Mae dros 85% o ysgolion yng Nghymru bellach yn defnyddio 360 degree safe Cymru. Mae’r adnodd wedi'i greu i gynorthwyo pob ysgol i ddatblygu arferion a pholisi cryf o ran diogelwch ar-lein er mwyn diogelu dysgwyr. Yn sgil y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei lansio a’r disgwyliadau arolygu a diogelu yn newid, ni fu erioed amser pwysicach i wneud yn siŵr bod eich ysgol yn sicrhau bod dysgwyr yn ddiogel ar-lein. Bydd y sesiwn hon yn gyfle hefyd i ganolbwyntio ar un o’r sesiynau pwnc (rhannu lluniau, gan gynnwys secstio). Bydd y sesiwn yn: Rhoi braslun o gefndir rhai achosion a risgiau yng nghyswllt diogelwch ar-lein Egluro sut mae modd cael mynediad at yr adnodd Rhoi cyfle i chi ddechrau eich archwiliad Rhoi cyfle i chi rwydweithio ag ysgolion blaengar ym maes diogelwch ar-lein Ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Bydd angen y canlynol arnoch: Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb Dyfais sydd â chysylltiad rhyngrwyd – gliniadur, iPad neu ddyfais debyg. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich cyflwyno i 360 degree safe Cymru a’ch helpu i gychwyn ar eich taith i wella diogelwch ar-lein yn eich ysgol.

Venue:
Meeting Room 3
Tredomen Innovation & Technology Centre , Ystrad Mynach Hengoed

When:
Tue, 27 Feb 2018 1.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Adnodd Diogelwch Ar-lein 360 Degree Safe Cymru - EAS - Sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg


Dim ond ar gyfer ysgolion yn rhanbarth EAS sydd wedi cael gwahoddiad mae'r digwyddiad hwn, lle cewch gyfle i ddysgu mwy am 360 degree safe Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Grid y De Orllewin ar gyfer Dysgu, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Ers 2014, mae 360 degree safe Cymru wedi bod ar gael i bob ysgol yng Nghymru, a hwn yw'r unig adnodd dwyieithog ar gyfer archwilio eich diogelwch eich hun ar-lein. Mae dros 85% o ysgolion yng Nghymru bellach yn defnyddio 360 degree safe Cymru. Mae’r adnodd wedi'i greu i gynorthwyo pob ysgol i ddatblygu arferion a pholisi cryf o ran diogelwch ar-lein er mwyn diogelu dysgwyr. Yn sgil y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei lansio a’r disgwyliadau arolygu a diogelu yn newid, ni fu erioed amser pwysicach i wneud yn siŵr bod eich ysgol yn sicrhau bod dysgwyr yn ddiogel ar-lein. Bydd y sesiwn hon yn gyfle hefyd i ganolbwyntio ar un o’r sesiynau pwnc (Ffaith neu ffuglen a TrustMe) Bydd y sesiwn yn: Rhoi braslun o gefndir rhai achosion a risgiau yng nghyswllt diogelwch ar-lein Egluro sut mae modd cael mynediad at yr adnodd Rhoi cyfle i chi ddechrau eich archwiliad Rhoi cyfle i chi rwydweithio ag ysgolion blaengar ym maes diogelwch ar-lein Ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Bydd angen y canlynol arnoch: Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb Dyfais sydd â chysylltiad rhyngrwyd – gliniadur, iPad neu ddyfais debyg. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich cyflwyno i 360 degree safe Cymru a’ch helpu i gychwyn ar eich taith i wella diogelwch ar-lein yn eich ysgol.

Venue:
Meeting Room 3
Tredomen Innovation & Technology Centre , Ystrad Mynach Hengoed

When:
Tue, 27 Feb 2018 9.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Current challenges in online safety - EAS - English language sessions


A selection of one and a half hour training workshops to explore current online safety issues and examine relevant resources to help you. You may choose to attend in the morning, afternoon or both. Delegates are welcome from any agency working with children and young people. Each session will: focus on an online safety topic showcase content produced by SWGfL on the Online Safety Zone on Hwb provide an opportunity to view the Hwb content expand upon and discuss the resource topic. The topics in the EAS region 2017-2018 are: Morning session: 09.00 - 10.30 -  Sharing images, inc. sexting 10.30 - 12.00 – How to keep myself safe online Afternoon session: 13.00- 14.30 –  Fact or fiction and TrustMe 14.30 - 16.00 – Online bullying You are registering for a morning and/or afternoon session. What will I need? Your Hwb username and password a willingness to discuss/interest in online safety issues an internet connected device (e.g. tablet or laptop). Lunch is not provided. Certificates of attendance are available for each session. 

Venue:
Conference Room
Tredomen Innovation & Technology Centre , Ystrad Mynach Hengoed

When:
Tue, 27 Feb 2018 9.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


on various days

HWB/Office 365 to support the Implemention of the Digital Competence Framework


HWB/Office 365 to support the implementation of the Digital Competence Framework The event will gave you an insight into: · What is HWB? · What is Office 365? · What software is available via Office 365? (including hands on activities) · How can these be used in schools? · What CPD opportunities are available to staff? · What free support can a school get to help with developing the use of technology in the classroom? The event is free of charge and are suitable for Headteachers, Senior Leaders, ICT coordinators and teachers who are interested in how Office 365/Hwb could be used in their schools or are looking to develop their use further. Microsoft may use your email address to send you relevant content or offers. You can unsubscribe at any time. Microsoft Privacy Statement.

Venue:
Treorchy Comprehensive School
Treorchy Treorchy

When:
Wed, 28 Feb 2018 9.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Current challenges in online safety - EAS - English language sessions


A selection of one and a half hour training workshops to explore current online safety issues and examine relevant resources to help you. You may choose to attend in the morning, afternoon or both. Delegates are welcome from any agency working with children and young people. Each session will: focus on an online safety topic showcase content produced by SWGfL on the Online Safety Zone on Hwb provide an opportunity to view the Hwb content expand upon and discuss the resource topic. The topics in the CSC region 2017-2018 are: Morning session: 09.00 - 10.30 -  Sharing images, inc. sexting 10.30 - 12.00 – How to keep myself safe online Afternoon session: 13.00- 14.30 –  Fact or fiction and TrustMe 14.30 - 16.00 – Online bullying You are registering for a morning and/or afternoon session. What will I need? Your Hwb username and password a willingness to discuss/interest in online safety issues an internet connected device (e.g. tablet or laptop). Lunch is not provided. Certificates of attendance are available for each session. 

Venue:
Conference Room
Tredomen Innovation & Technology Centre , Ystrad Mynach Hengoed

When:
Wed, 28 Feb 2018 9.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - EAS - Sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg


Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi.  Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.  Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol: canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod. Y pynciau yn rhanbarth EAS 2018 yw: Sesiwn y bore: 09.00 - 10.30 -  Rhannu lluniau, gan gynnwys secstio 10.30 - 12.00 – Sut i gadw fy hun yn ddiogel ar-lein Sesiwn y pnawn: 13.00- 14.30 –  Ffaith neu ffuglen a TrustMe 14.30 - 16.00 – Bwlio ar-lein Rydych chi'n cofrestru ar gyfer sesiwn yn y bore a sesiwn yn y prynhawn, ond gallwch ddewis mynd i unrhyw rai sy'n berthnasol neu'n gyfleus i chi. Beth fyddai ei angen? Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur). Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.

Venue:
Meeting Room 3
Tredomen Innovation & Technology Centre , Ystrad Mynach Hengoed

When:
Wed, 28 Feb 2018 9.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


CarnifexVenue:
HOBOS Bridgend
Queen St Bridgend

When:
Sat, 3 Mar 2018 12.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Cowbridge Cars and Coffee 2018


Do you have a. Vintage, Classic, Unusual, Car or Motorbike, Please come to Cowbridge for Free Tea & Coffee at the Bear Hotel 9-12 am We want as many vintage / classic / unusual, cars or vehicles motorbike to come to Cowbridge on Sunday 30th September, please try & park on the Hight Street between the traffic lights and the West Gate This it a totally free fun event with now hidden agenda all you have to do it turn up between 9am & Noon for your free coffee or tea in the bear hotel. (only driver and passengers of Vehicles) If there is no room to park on hight street then we will ask you to use one of the town free car parks If You are coming We would very like to see photos of your Vehicle you are coming in, just post them up for all to see on Facebook https://www.facebook.com/cowbrdgecarsandcoffee/

Venue:
The Bear Hotel
63 High Street Vale of Glamorgan

When:
Sun, 30 Sep 2018 9.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am

Local Events, Concerts, Tickets

Events by Eventful


Hayes Terrace
Wild Mill
Newcastle
Wales
Mid Glamorgan
United Kingdom

  Today
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu


Map lookup:
Canberra Road Litchard Bridgend Wales
Cemetery Road Wild Mill Newcastle Wales
Llys Faen Wild Mill Newcastle Wales
Great Western Avenue Litchard Newcastle Wales
Millfield Wild Mill Newcastle Wales
Bryn Morfa Wild Mill Bridgend Wales
Caeffatri Close Wild Mill Bridgend Wales
Bridgend Road Wild Mill Newcastle Wales
Quarella Crescent Wild Mill Newcastle Wales
Trem Y Bryn Wild Mill Newcastle Wales
Wildmill Lane Wild Mill Wales
Tynton Road Wild Mill Newcastle Wales
Rushfield Gardens Litchard Bridgend Wales
Glanffornwg Wild Mill Newcastle Wales
Llys Gwyn Litchard Bridgend Wales
Springfield Close Litchard Bridgend Wales
Old Tondu Road Wild Mill Newcastle Wales
Rotary International Way Litchard Bridgend Wales
Australian Terrace Wild Mill Newcastle Wales
Litchard Park Litchard Wales
Heol Yr Afon Wild Mill Newcastle Wales
Castle View Litchard Bridgend Wales
Quarella Road Wild Mill Newcastle Wales
Mill Lane Wild Mill Newcastle Wales
Lawrence Close Wild Mill Newcastle Wales
Meadow St Wild Mill Bridgend Wales
Woodridge Wild Mill Newcastle Wales
Lewis Ave Wild Mill Newcastle Wales
Pendre Litchard Newcastle Wales
Springfield Gardens Litchard Bridgend Wales
Maes Y Felin Wild Mill Wales
Brewery Lane Wild Mill Newcastle Wales
Highland Place Wild Mill Bridgend Wales
Tondu Road Wild Mill Newcastle Wales
Quarella Wild Mill Newcastle Wales
Green St Wild Mill Bridgend Wales
Litchard Newcastle Wales
Brook St Wild Mill Bridgend Wales
Gerddi Quarella Wild Mill Newcastle Wales
Mackworth St Wild Mill Newcastle Wales
Boulevard de Villenave d'Ornon Wild Mill Bridgend Wales
A4061 Wild Mill Bridgend Wales
Litchard Hill Wild Mill Bridgend Wales
Glynbridge Gardens Litchard Bridgend Wales
Morfa Street Wild Mill Bridgend Wales
Pascoes Ave Wild Mill Newcastle Wales
Coity Road Litchard Bridgend Wales
Maes Y Felin Wild Mill Newcastle Wales
Austin Ave Wild Mill Newcastle Wales
Hayes Terrace Wild Mill Newcastle Wales
Charles Street Litchard Bridgend Wales
Tanyrallt Avenue Litchard Wales

1.7158
1.8571
A NC