HOME
List Your Business
CallUpContact - The Next Best Online Phonebook & Directory
Help customers find you  


Events happening near by St Paul's Terrace Upper Bangor Bangor Wales United KingdomH&S - What your club needs to know - Conwy GC


In this interactive workshop Xact will cover all of the Health & Safety and Employment best practice and compliance aspects in these key areas of risk for a Golf Club. The workshop is specifically aimed at providing all of the responsible persons within a golf club with the information and support tools required. The workshop will provide demonstrations of the recently launched business assist service on the Xact Mercury platform and the Health & Safety E-Learning courses accessed from the platform. All delegates will leave with the knowledge and understanding of their responsibilities in these key areas of risk and the support network available to them through their affiliation with Wales Golf.

Venue:
Conwy Caernarvonshire Golf Club
Beacons Way Conwy

When:
Tue, 20 Nov 2018 10.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Uwchgynhadledd Ynni - Energy Summit


Uwchgynhadledd YnniDathlu Ynni Gogledd Orllewin Cymru Bydd y digwyddiad anhygoel hwn yn arddangos y cyfleoedd carbon isel ac ynni adnewyddadwy yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae'r diwydiant yn ffynnu ac yn tyfu yma, gyda rhai sy'n arwain y ffordd go iawn yn gweithio'n dawel y tu ôl i'r llenni. Mae'r ardal yma ar flaen y gad, ac mae wastad wedi bod, o ran egni adnewyddadwy. Dyma gyfle i dynnu sylw at y rhain mewn gwirionedd, ac i'w dathlu. Mae'r agenda yn cychwyn gyda bora o'r 'chwarewyr mawr' a'u cadwyni cyflewni. Ar ôl cinio byddwn yn edrych ar prosiectau adnewyddol yn y rhanbarth.  Bydd ffocws diwedd y dydd ar Cais Twf Gogledd Cymru. The agenda begins with a morning of 'big players' and their supply chain. After lunch we will focus on renewable projects in the region.  The final focus will be on the North Wales Growth Bid. 9:00 – Rhwydweithio a Brecwast 9:30 - Prif siaradwr Agoriadol o’r Llywodraeth – I’w Gadarnhau 10:00 Horizon                      Gwen Parry Jones               Ffocws Niwclear 10:20 BICO                           Siaradwr IG                        Cadwyn Gyflenwi Horizon 10:30 Faun                           Siaradwr IG                        Cadwyn Gyflenwi Horizon 10:45 WOOD                       Andrea Sinnot                 Adeiladu’r Cadwyn Cyflenwi 10:55- Cyd Ynni                      Gareth Harrison              Consortiwm Ynni 11:05- Ynni Ogwen                 Meleri Davies                Datblygu Ynni Cymunedol Hydroleictrig            Ynni Ogwen                 Gareth Jones                  Rhedeg Ynni Cymunedol Hydroleictrig 11:20 - Cyflwyno cwestiynau i'r panel yn electronig *cyfranogiad y gynulleidfa* 11:30 – Sesiwn Panel - Gyda chynrychiolwyr o'r cwmnïau sydd wedi siarad 11:55 - Torriad - Rhwydweithio yn yr Ardal Arddangos (gweler isod am gyfleoedd yn y gofod hwn) a Cinio 13:00 - Lesley Griffiths AM - Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 13:15 - Orthios                       Philip McCormick             Waste to Energy 13:30 - Papertrail                    Ben Scholes                      Cadwyn Cyflenwi Gwynt y Mor 13:45 - Ynni Glan                  Guto Owen                        Hydrogen 14:00 – Prosiect Llif Llanw Enlli     Nerys Kimberley & Wil     Llanw 14:15 - Cyflwyno cwestiynau i'r panel yn electronig *cyfranogiad y gynulleidfa* 14:25 - Sesiwn Panel - Gyda chynrychiolwyr o'r cwmnïau sydd wedi siarad 14:45 – Te/Coffi a Rhwydweithio Y Cais Twf 15:00 – North Wales Economic Embition Board – Iwan Trefor Jones Adweithyddion bychain - cyfle Trawsfynydd 15:10 - Trawsfynydd              John Idris Jones              15:25 - Rolls Royce                Kate Paynton   15:40 – Holyhead Port & Breakwater Project       Wyn Jones, Stena 15:45 – Morlais                    Gerallt Jones 16:10 - Smart Local Energy Network Project           Rhys Horan/Iwan Prys Jones 16:20 Q&A on Growth Bid       16:45 Diolch a Cloi Bydd cyfle i aros ymlaen i rhwydweithio Mae cyfleoedd hefyd ar gael yn yr ardal arddangos. Bydd y gofod hwn ar agor yn ystod amser cinio ar gyfer rhwydweithio effeithiol. Mae yna broses gais fer ar gyfer y gofod hwn gan y bydd yn rhaid i gwmnïau fod yn berthnasol i thema'r Uwchgynhadledd. Ni fydd tâl. I arddangos neu dod a pop-up, rhowch e-bost i [email protected] Trefnir yr Uwchgynhadledd Ynni mewn partneriaeth rhwng M-SParc, Cyngor Môn, Cyngor Gwynedd, a Llywodraeth Cymru.   Energy Summit Celebrating the Energy of North West Wales This outstanding event will showcase and celebrate the low carbon and renewable energy opportunities in the region of North West Wales.  The industry is thriving and growing, with real trailblazers working quietly behind the scenes.  This region is at the forefront, and always has been, in terms of alternative and renewable energy osurces. This is an opportunity to really highlight these and celebrate success.  The agenda begins with a morning of 'big players' and their supply chain. After lunch we will focus on renewable projects in the region.  The final focus will be on the North Wales Growth Bid. 9:00 - Networking and Breakfast 9:30 - Keynote Opening speaker from Government - To Be Confirmed 10:00 - Horizon                       Gwen Parry Jones               Nuclear Focus 10:20 - BICO                           Speaker TBC                      Horizon Supply Chain 10:30 - Faun                           Speaker TBC                      Horizon Supply Chain 10:45 – WOOD                      Andrea Sinnot                   Building the Supply Chain 10:55 - Cyd Ynni                      Gareth Harrison              Energy Consortium 11:05 - Ynni Ogwen                 Meleri Davies                Development of Community Energy Hydroelectric Plant            Ynni Ogwen                 Gareth Jones                 Running of Community Energy Hydroelectric Plant 11:20 - Electronic submission of questions to panel *audience participation* 11:30 - Panel Session - With representatives from the companies who've spoken 11:55 - Break - Networking in Showcasing Space (see below for opportunities in this space) and Lunch 13:00 - Lesley Griffiths AM - The Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 13:15 - Orthios                       Philip McCormick             Waste to Energy 13:30 - Papertrail                    Ben Scholes                      Gwynt y Mor Supply Chain 13:40 - Ynni Glan                  Guto Owen                        Hydrogen 13:50 – Prosiect Llif Llanw Enlli     Nerys Kimberley & Wil   Tidal 14:30 - Electronic submission of questions to panel *audience participation" 14:45 - Panel Session - With representatives from the companies who've spoken 15:00 – North Wales Economic Embition Board – Iwan Trefor Jones Adweithyddion bychain - cyfle Trawsfynydd 15:10 - Trawsfynydd              John Idris Jones              15:25 - Rolls Royce                Kate Paynton   14:45 – Tea/Coffee and Networking The Growth Deal 15:00 – North Wales Economic Embition Board – Iwan Trefor Jones Adweithyddion bychain - cyfle Trawsfynydd 15:10 - Trawsfynydd              John Idris Jones              15:25 - Rolls Royce                Kate Paynton   15:40 – Holyhead Port & Breakwater Project       Wyn Jones, Stena 15:45 – Morlais                    Gerallt Jones 16:10 - Smart Local Energy Network Project           Rhys Horan/Iwan Prys Jones 16:20 Q&A on Growth Bid       16:45 Thank you and close A chance to stay on and network Opportunities are also available in the Showcasing Space.  This space will be open during lunchtime for effective networking.  There is a short application procedure for this space as companies will need to be relevant to the Summit theme. There will be no charge. For other pop-up enquiries, please e-mail [email protected] to request a space.  The Energy Summit is arranged in partnership with M-SParc, Anglesey Council, Gwynedd Council, and the Welsh Government.    

Venue:
M-SParc
Menai Science Park Gaerwen

When:
Thu, 22 Nov 2018 9.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Snowdon in the Snow


The Seekers’ Quest project is pleased to invite you to take part in *Snowdon in the Snow*, an exciting fundraising trek up the tallest mountain in England and Wales, to provide education for the Ummah through UK registered charities Ebrahim College (for the next generation of UK scholars) and Islamic Help (for Syrian refugee children). The trek will take place on Saturday 24th November, with a registration fee of £30 (payable on justgiving.com after registration) and fundraising target of only £250. All are welcome - but hurry and register as places are limited! Visit www.theseekersquest.org.uk for more information. For our full list of Terms and Conditions please click here For the FAQ's please click here

Venue:
Snowdon Mountain Railway
Llanberis

When:
Fri, 23 Nov 2018 9.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Alys Williams With BBC National Orchestra Of Wales


Pontio, Theatr Bryn Terfel Alys Williams with BBC National Orchestra of Wales with support from Blodau Gwylltion BBC National Orchestra of Wales perform with acclaimed singer-songwriter Alys Williams, in a special collaboration for audiences in Bangor. A unique chance to hear this breath-taking singer-songwriter perform songs from her repertoire as you've never heard them before, re-imagined for voice and orchestra. Showcasing well-known tunes like the Ryan & Ronnie classic Pan Fo'r Nos yn Hir, alongside songs penned by Alys herself, including Blodau Papur and a new version of Gweld y Byd Mewn Lliw in an atmospheric new arrangement for Alys and the BBC National Orchestra of Wales.

Venue:
Bangor University
College Road Gwynedd

When:
Sat, 24 Nov 2018 12.00am -
Sat, 24 Nov 2018 12.00am


Bangor Monthly Mixer


Fobo – Singles Saturdays organises over 200 free singles mixers across the UK every month. Please read the full listing to understand how Fobo free mixers work. If attending alone we would recommend joining your local Facebook group first. Your nearest group can be found via the Free app. So how does the concept work ? Its simple, either Fobo admin or members suggest a suitable venue for an un-hosted free monthly singles mixer in your local area and the event is promoted here on Eventbrite, on the free Fobo app and on Facebook. The aim of the concept is simple, increase the number of singles in local venues at specific times. With a higher than normal number of singles at a Fobo mixer it gives people a better than average chance of meeting someone single in a safer, more natural environment. Are mixers only open to single people ? No. The mixers are open to everyone so if you would like to bring your bestie who isn't single as a wing they are welcome to attend. Is there space set aside in the venue ? On some occasions yes. So how will I know who’s single ? You can either browse through the singles in the Fobo app, get to know them through the posts in the Singles Saturdays Facebook groups or you can do it the traditional way and start a face to face conversation. Can I organise my own mixer ? Yes absolutely ! If you would like to organise any kind of event that will enable people to expand their offline singles network of friends and opportunities we would love to hear from you. Members can also organise men only or women only events to expand their single friends netork. Other mixers you might like to organise can include speed dating, karaoke, comedy nights, crazy golf, a pub crawl, a kids picnic, coffee mornings or any number of other events. Anything you would like us to arrange and promote to the Fobo singles network we are happy help you with. Will Fobo charge us any commissions or take any fees ? No. The only fees that will be deducted from an event are the fees charged by Eventbrite which you can choose to pass on to those attending your event. If you would like to organise a mixer please email : [email protected] And remember everything Pof, Tinder and Match charge you for is free on Fobo. Thank you.

Venue:
Black Bull Inn
107 High Street Bangor

When:
Sat, 24 Nov 2018 8.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Mount Snowdon Trek


We are taking on Wales’ highest mountain, you could help us by taking part and raising funds to help build a hospital in Punjab India. The hospital will provide free medical care for the poor.  To take on Snowdon, you’ll navigate up a winding route to the summit.  At 1,085m (3,560ft), you’ll be able to admire the breath-taking views of the Snowdonia National Park at your feet with Anglesey and the Irish Sea in the distance.  Its rugged beauty providing you with the most amazing opportunity for adventure. We aim to take the Llanberis path, during the climb you will be privy to amazing views, as you zig zag up, reaching the monolith that opens up to dramatic views as far as Anglesey; from here it’s just a short walk to the summit for photos before you will start the steady descent on the Llanberis Path. Although this is the longest in distance, it is a gradual descent, so easy going underfoot after the strenuous climb up to the summit and you are even treated to the most stunning views as you wind your way down.

Venue:
Llanberis Path
Llanberis Path Caernarfon

When:
Sun, 25 Nov 2018 8.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


An Introduction to MS Forms, MS Flow & Power BI - Pyranet & Superfast Business Wales


Objectives Lots of our clients use Office 365 packages; mainly for emails, Word, Excel and SharePoint etc. However, there are a  few hidden gems in the Office 365 suite that many people either don't know about or perhaps don't fully understand how to use to their full potential. Your friendly Pyranet team are here to help you get the maximum value possible out of the Office 365 suite, so you can improve efficiency and reduce wasted time. This event will be hosted by Group Technical Director, Joe Burns and includes pastries and refreshments for all guests on arrival  What is Flow, Forms & BI? They're all apps that are included within many Office 365 subscriptions.  Forms allows users to gather client input, measure customer satisfaction, and organise team events, within minutes, with real time responses and automatic charts built in. Flow allows you to automate business processes by building workflows based on certain triggers and actions. Power BI provides interactive visualisations with self-service business intelligence capabilities, where end users can create reports and dashboards by themselves, without having to depend on IT staff or database administrators. What will we be doing? In order to help everyone understand how to use these brilliant new apps -  Joe will be doing live demos of the programs so you can see exactly how they work. There will also be Q&A time so any questions you may have can be answered. Do I need to bring anything? Just yourself! Although it may be worth bringing a notepad and pen to take note of any important things. Itinerary 08:30 – 08:50 – Registration and networking 08:50 – 09:00 – Opening presentation – Karlos O’Neill, Superfast Business Wales 09:00 – 11:00 - Guide to Microsoft Flow, Forms & Power BI including live demos – Joe Burns, Pyranet 11:00 – 11:30 – Q&A, Close. Spaces are limited, first come - first served.

Venue:
M-SParc
Menai Science Park Gaerwen

When:
Thu, 29 Nov 2018 8.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Sion Corn Llechi | Slate Santa Visit


Dewch i baratoi ar gyfer y Nadolig yn ein diwrnod arbennig i'r teulu cyfan. Bydd Sion Corn yn ymgartrefu yn nhai'r Chwarelwyr o flaen y tan! Ymweld a Sion Corn: amserir tocynnau ar gyfer pob hanner awr. Efallai y bydd arhosiad byr. Lleolir Sion Corn yn nhai'r chwarelwyr. Peidiwch â chyrraedd y tai yn rhy gynnar - mae'r lle aros yn gyfyngedig. Mae lle storio y tu allan ar gyfer pramiau dim ond ar gyfer plant y mae angen tocynnau – mae oedolion a babanod o dan 1 am ddim wrth ymweld â phlant eraill. Gall nifer o blant o’r un teulu / grwp weld Siôn Corn ar yr un pryd ond mae angen tocyn ar gyfer pob plenty unigol *Cofiwch ddod a llythyr i Sion Corn hefo chi i bostio yn y blwch post arbennig - bydd bob llythyr yn cael ymateb gan Sion Corn.  --------------------------------------------------------- Get set for Christmas in our special festive fun day for all the family. Come and visit Santa in his warm and toasty grotto in the Quarrymen’s Houses and enjoy the traditional decorations in the terrace! Visiting Santa: Tickets are timed for every half hour. There may be a short wait. Santa is located in the Quarrymen’s Houses. Please do not arrive at the houses too early – waiting space is limited. There is outside storage area for prams Tickets are only needed for children – adults and babies under 1 are free when visiting with other children. Multiple children from ne family or group can see Santa at the same time but a ticket is needed for each individual child. *Remember your letter to Santa and post it in the Christmas postbox - every letter gets an answer from Santa himself!

Venue:
National Slate Museum
Caernarfon

When:
Sun, 2 Dec 2018 12.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Sion Corn Llechi | Slate Santa Visit


Dewch i baratoi ar gyfer y Nadolig yn ein diwrnod arbennig i'r teulu cyfan. Bydd Sion Corn yn ymgartrefu yn nhai'r Chwarelwyr o flaen y tan! Ymweld a Sion Corn: amserir tocynnau ar gyfer pob hanner awr. Efallai y bydd arhosiad byr. Lleolir Sion Corn yn nhai'r chwarelwyr. Peidiwch â chyrraedd y tai yn rhy gynnar - mae'r lle aros yn gyfyngedig. Mae lle storio y tu allan ar gyfer pramiau dim ond ar gyfer plant y mae angen tocynnau – mae oedolion a babanod o dan 1 am ddim wrth ymweld â phlant eraill. Gall nifer o blant o’r un teulu / grwp weld Siôn Corn ar yr un pryd ond mae angen tocyn ar gyfer pob plenty unigol *Cofiwch ddod a llythyr i Sion Corn hefo chi i bostio yn y blwch post arbennig - bydd bob llythyr yn cael ymateb gan Sion Corn.  --------------------------------------------------------- Get set for Christmas in our special festive fun day for all the family. Come and visit Santa in his warm and toasty grotto in the Quarrymen’s Houses and enjoy the traditional decorations in the terrace! Visiting Santa: Tickets are timed for every half hour. There may be a short wait. Santa is located in the Quarrymen’s Houses. Please do not arrive at the houses too early – waiting space is limited. There is outside storage area for prams Tickets are only needed for children – adults and babies under 1 are free when visiting with other children. Multiple children from ne family or group can see Santa at the same time but a ticket is needed for each individual child. *Remember your letter to Santa and post it in the Christmas postbox - every letter gets an answer from Santa himself!

Venue:
National Slate Museum
Caernarfon

When:
Sun, 2 Dec 2018 2.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Sion Corn Llechi | Slate Santa Visit


Dewch i baratoi ar gyfer y Nadolig yn ein diwrnod arbennig i'r teulu cyfan. Bydd Sion Corn yn ymgartrefu yn nhai'r Chwarelwyr o flaen y tan! Ymweld a Sion Corn: amserir tocynnau ar gyfer pob hanner awr. Efallai y bydd arhosiad byr. Lleolir Sion Corn yn nhai'r chwarelwyr. Peidiwch â chyrraedd y tai yn rhy gynnar - mae'r lle aros yn gyfyngedig. Mae lle storio y tu allan ar gyfer pramiau dim ond ar gyfer plant y mae angen tocynnau – mae oedolion a babanod o dan 1 am ddim wrth ymweld â phlant eraill. Gall nifer o blant o’r un teulu / grwp weld Siôn Corn ar yr un pryd ond mae angen tocyn ar gyfer pob plenty unigol *Cofiwch ddod a llythyr i Sion Corn hefo chi i bostio yn y blwch post arbennig - bydd bob llythyr yn cael ymateb gan Sion Corn.  --------------------------------------------------------- Get set for Christmas in our special festive fun day for all the family. Come and visit Santa in his warm and toasty grotto in the Quarrymen’s Houses and enjoy the traditional decorations in the terrace! Visiting Santa: Tickets are timed for every half hour. There may be a short wait. Santa is located in the Quarrymen’s Houses. Please do not arrive at the houses too early – waiting space is limited. There is outside storage area for prams Tickets are only needed for children – adults and babies under 1 are free when visiting with other children. Multiple children from ne family or group can see Santa at the same time but a ticket is needed for each individual child. *Remember your letter to Santa and post it in the Christmas postbox - every letter gets an answer from Santa himself!

Venue:
National Slate Museum
Caernarfon

When:
Sun, 2 Dec 2018 11.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am

Local Events, Concerts, Tickets

Events by Eventful


St Paul's Terrace
Upper Bangor
Bangor
Wales
Isle of Anglesey
United Kingdom

  Today
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu


Map lookup:

1.7155
1.7401
A NC