HOME
List Your Business
CallUpContact - The Next Best Online Phonebook & Directory
Help customers find you  


Events happening near by Heol Iwan Waunfawr Llanbadarn Fawr Wales United KingdomAberaeron to Cardigan 32 Mile. Penbryn to Cardigan 15 mile. Walk/Jog or Run Challenge Event


Choice of 2 distances to take on along the stunning Ceredigion Coast! Aberaeron to Cardigan 32 miles(51 Km) Penbryn to Cardigan 15 miles(25 km) Varied terrain with stunning views all along the coast Walk/Jog or Run Entry includes Medal, T shirt and well stocked Feed stations along the route Sign up and see this stunning West Wales Coast!

Venue:
THE FEATHERS ROYAL HOTEL
Alban Square. Aberaeron

When:
Sat, 13 Jul 2019 8.00am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


HAYSEED DIXIE


Hayseed Dixie is an American bluegrass band formed in Tennessee in 2000. Their first album , A HillbillyTribute to AC / DC. The band performs bluegrass cover versions of hard rock songs in a musical genre the band calls "rockgrass"

Venue:
Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth University , Penglais Campus Aberystwyth

When:
Tue, 5 Mar 2019 7.30pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Leading Good Autism Practice (Schools Programme)


This session will bring lead practitioners from a range of organisations together to discuss, share and develop practice and understanding. It is suitable for practitioners working with school-age pupils on the autism spectrum in both mainstream and specialist services. The training will: Enhance delegate’s knowledge and understanding of good autism practice Help delegates to question, evaluate and develop autism practice within their setting Provide delegates with the tools to audit staff skills and identify training needs Develop skills and knowledge so that delegates can support their organisation to meet/exceed the requirements of external reviewers such as Estyn and be compliant with legislative requirements.

Venue:
Aberystwyth
Marine Hotel , Marrine Terrace Aberystwyth

When:
Tue, 16 Jul 2019 9.30am -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Aberystwyth) - ART / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Aberystwyth) - CELF


ART We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment. This focus group will discuss: 1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA  We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session. We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales. If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school. If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part. If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements. For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here. Please note, this focus group will be conducted through the medium of English. CELF Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol: 1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn. Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan. Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma. Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Venue:
Aberystwyth University - Penglais Campus
The Conference Office, Medrus Reception , Penglais Aberystwyth

When:
Wed, 6 Feb 2019 4.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Aberystwyth) - PE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Aberystwyth) - YC


PE We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment. This focus group will discuss: 1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA  We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session. We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales. If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school. If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part. If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements. For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here. Please note, this focus group will be conducted through the medium of English. YC Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol: 1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn. Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan. Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma. Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Venue:
Aberystwyth University - Penglais Campus
The Conference Office, Medrus Reception , Penglais Aberystwyth

When:
Wed, 6 Feb 2019 4.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Aberystwyth) - GEOGRAPHY / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Aberystwyth) - DAEARYDDIAETH


GEOGRAPHY We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment. This focus group will discuss: 1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA  We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session. We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales. If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school. If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part. If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements. For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here. Please note, this focus group will be conducted through the medium of English. DAEARYDDIAETH Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol: 1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn. Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan. Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma. Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Venue:
Aberystwyth University - Penglais Campus
The Conference Office, Medrus Reception , Penglais Aberystwyth

When:
Thu, 7 Feb 2019 4.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Aberystwyth) - WELSH LANGUAGE AND LITERATURE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Aberystywyth) - CYMRAEG IAITH A LLENYDDIAETH GYMRAEG


WELSH LANGUAGE AND LITERATURE We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment. This focus group will discuss: 1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA  We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session. We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales. If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school. If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part. If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements. For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here. Please note, this focus group will be offered through the medium of Welsh. CYMRAEG IAITH A LLENYDDIAETH GYMRAEG Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol: 1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn. Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan. Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma. Nodwch, cynigir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Venue:
Aberystwyth University - Penglais Campus
The Conference Office, Medrus Reception , Penglais Aberystwyth

When:
Thu, 14 Mar 2019 4.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Aberystwyth) - ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Aberystwyth) - SAESNEG IAITH A LLENYDDIAETH SAESNEG


ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment. This focus group will discuss: 1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA  We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session. We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales. If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school. If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part. If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements. For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here. Please note, this focus group will be conducted through the medium of English. SAESNEG IAITH A LLENYDDIAETH SAESNEG Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol: 1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn. Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan. Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma. Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Venue:
Aberystwyth University - Penglais Campus
The Conference Office, Medrus Reception , Penglais Aberystwyth

When:
Thu, 14 Mar 2019 4.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Aberystwyth) - COMPUTER SCIENCE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Aberystwyth) - CYFRIFIADUREG


COMPUTER SCIENCE We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment. This focus group will discuss: 1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA  We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session. We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales. If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school. If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part. If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact [email protected] Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements. For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here. Please note, this focus group will be conducted through the medium of English. CYFRIFIADUREG Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol: 1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn. Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan. Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â [email protected] Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad. Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma. Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Venue:
Aberystwyth University - Penglais Campus
The Conference Office, Medrus Reception , Penglais Aberystwyth

When:
Wed, 13 Mar 2019 4.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am


Ymgynghoriad Loteri | Lottery Consultation - ABERYSTWYTH ARTS CENTRE, ABERYSTWYTH


Rhan o’n hymgynghoriad am Strategaeth y Loteri yw cynnal cyfarfodydd ledled Cymru lle byddwch chi’n gallu rhannu eich barn â ni. Mae’r ddogfen ymgynghorol https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=154150380370. Byddwn ni’n trafod y pynciau yn y ddogfen. Nick Capaldi a swyddogion y Cyngor fydd yn croesawu pawb i’r cyfarfodydd a’u rhedeg.   Bydd canlyniad y broses yn llywio sut byddwn ni’n buddsoddi arian y Loteri dros y 5 mlynedd nesaf. Mae’n bwysig inni glywed eich barn, felly dewch yn llu! Dim ond dau docyn y sefydliad fydd ar gael oherwydd cyfyngiadau ar y niferoedd ymhob lle. As part of our Lottery Strategy Consultation we are holding a series of meetings throughout Wales where you can join the discussion and share your thoughts with us.  Our consultation document can be found here https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=154150380370 and we will be discussing the topics outlined.  The afternoon will be hosted Nick Capaldi along with other Arts Council Officers.    The outcome of the Consultation will inform how we invest Lottery funds over the next 5 years so it’s important for us to hear as many views and voices as possible. Please come along and join the conversation. Due to restrictions on numbers please be advised that the maximum number of tickets you should book for each organisation is two.

Venue:
Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth University , Penglais Campus Aberystwyth

When:
Fri, 11 Jan 2019 2.00pm -
Thu, 1 Jan 1970 1.00am

Local Events, Concerts, Tickets

Events by Eventful


Heol Iwan
Waunfawr
Llanbadarn Fawr
Wales
Cardiganshire
United Kingdom

  Today
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu


Map lookup:

2.0677
2.0985
A NC