Malenga  

Ownership, Incorrect Details or Privacy? Request a change

Share

Work Group, Category & Country

International Time & Dialing Code For Tanzania

Tanzania
Local Time
7:40 AM
Dialing code
+255

Address MAP

  • City

    Mbeya
  • State / Province

    Mbarali

Postal Address

  • Address

    Box 54 Rujewa

Profiles nearby Malenga  

O Amani   0 km
O Chimala   0 km
O Igurusi 0 km
O Madibira 0 km
O Malenga   0 km
O Mawindi 0 km
O Ruiwa   0 km
O Rujewa 0 km
O Usangu   0 km