Thắng Vi

Ownership, Incorrect Details or Privacy? Request a change

Share

Work Group, Category & Country

About Us

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Email: [email protected]
SĐT: 0977007352

International Time & Dialing Code For Vietnam

Vietnam
Local Time
3:26 AM
Dialing code
+84

Call & Message

Address MAP

  • Street Address

    Hồ Chí Minh